Kontakt:
Krzysztof Polek +48 666 821 033
credi@kredytymieszkaniowe24.pl

  1. Strona główna
  2. Kredyty hipoteczne
  3. Oferta dla firm
  4. Kredyty gotówkowe
  5. Consulting

W ramach consultingu oferujemy szeroki zakres usług, zwłaszcza w obszarze zarządzania finansami firmowymi oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi i deweloperskimi.

Pomagamy ustalić odpowiednią strukturę finansowania inwestycji i potrzeb bieżących, pomagamy ocenić opłacalność inwestycji, zarówno metodami prostymi jak metodami dyskontowanymi IRR i NPV.
Prowadzimy negocjacje z instytucjami finansowymi w zakresie warunków finansowania. Z uwagi na współpracę z wieloma bankami oraz ilość zrealizowanych transakcji wiemy jaka oferta finansowania powinna być przedstawiona przez bank w danej sytuacji i dla określonego klienta. Potrafimy ocenić atrakcyjność przedstawionej oferty.
Przygotowujemy również biznes plan oraz wniosek kredytowy wraz z wymaganymi załącznikami, prognozami bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych.
Pomagamy również w pozyskaniu finansowania oraz dotacji z funduszy UE. Współpracujemy z kilkunastoma instytucjami finansowymi.
Posiadana wiedza, umiejętności i doświadczenie nabyte w ciągu dwudziestoletniej pracy w bankowości, jest gwarantem właściwego rozpoznania potrzeb i przedstawienia takich propozycji, które będą satysfakcjonujące dla Klientów.

Kalkulator kredytowy

Oblicz ratę kredytu


Kwota kredytu (zł):                            

Nominalna stopa procentowa (%) :

Liczba miesięcy: